مهم ترین فاکتور در موفقیت یک درمان زیبایی ,  تطابق خواسته ذهنی بیمار با نتیجه نهایی درمان است . روش های سنتی متداول درمان های زیبایی (لمینیت سرامیکی و ونیر های کامپوزیتی مستقیم) به این علت که تا پایان درمان امکان نشان دادن نهایی و دریافت تایید بیمار را ندارند ,  جز پر درد سر ترین و استرس زا ترین درمان ها برای دندان پزشکان هستند.

به وسیله ی  طراحی لبخند دیجیتال ,  دندان پزشک قادر خواهد بود درمان نهایی را دقیقا همان گونه که در مرحله ی تحویل ساخته می شوند بدون هیچ گونه آماده سازی روی دندان ها به بیمار به صورت دو بعدی و سه بعدی نشان دهد و سلیقه و نظر بیمار را در طرح درمان منظور کرده و سپس اقدام به اماده سازی دندان و درمان شود

ارتباط با بیمار

در روش دیجیتالی ساخت لمینیت این امکان وجود دارد تا قبل از شروع و یا حتی تراش ابتدایی دندان نتیجه نهایی درمان به صورت دو بعدی بر روی تصویر بیمار و سه بعدی داخل دهان به صورت لمینیت های موقتی در دهان خود ببیند و بعد از تصمیم گیری نهایی درمان شروع شود.

طرح درمان همه جانبه!!!

در این روش می توان

1-لمینیت های موقتی دقیقا مشابه لمینیت های نهایی به بیمار تحویل داد

2- احتمال نیاز به جراحی CL را بررسی کرد at https://into-the-void.de/

3-با مشورت با بیمار و دندان پزشک طرح درمان نهایی را انتخاب کرد

طرح درمان تخصصی

در تمام مراحل طرح ریزی و اجرای درمان دندان پزشک با همکار متخصص در رشته ی مربوطه در تماس خواهد بود و طرح درمان با مشاوره و تصمیم گیری هر دو انجام خواهد شد